Засідання з питання «Про Концепцію розвитку харчової та переробної промисловості Харківської області»

 

 

 

 

25 жовтня 2018 року у конференц-залі Харківського державного університету харчування та торгівлі (ХДУХТ) відбулося спільне засідання Ради Північно-Східного наукового центру (ПСНЦ) НАН України і МОН України та Вченої ради ХДУХТ з питання «Про Концепцію розвитку харчової та переробної промисловості Харківської області».

З вітальним словом виступили голова ПНСЦ, академік НАН України Семиноженко В.П., ректор ХДУХТ, доктор технічних наук Черевко О.І. та директор департаменту Харківської обласної державної адміністрації Колос А.Л. На їх думку, основною метою харчової промисловості Харківської області є виробництво високоякісних продовольчих товарів для збереження та зміцнення здоров’я людини, як основного чинника багатства нації.

З доповіддю «Забруднення ґрунтів і якість харчової продукції» виступив директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», керівник секції Проблем розвитку АПК регіону, академік НААН Балюк С.А. У своєму виступі доповідач зауважив, що забруднення ґрунту є глобальною загрозою для систем виробництва харчових продуктів, для здоров'я людей та для навколишнього середовища. С.А. Балюк надав характеристику техногенного забруднення ґрунтів пестицидами, важкими металами, радіоактивними елементами із викидів в атмосферу різних підприємств та представив експертну оцінку економічних збитків (втрати доходу) від деградації ґрунтів, у тому числі забруднення ґрунтів. Було зосереджено увагу на необхідності повторного великомасштабного ґрунтового обстеження з підготовкою сучасних картографічних матеріалів, організації та проведенні моніторингу ґрунтів, реконструкції польових дослідів, удосконаленні системи нормування та створенні ґрунтово-інформаційного центру. Тому на сьогодні вкрай важливими є інвестиції у розробку екологічно чистих промислових технологій та створення ґрунтово-інформаційної системи.

За результатами обговорення підготовлено проект «Концепції розвитку харчової та переробної промисловості Харківської області», яку розроблено у відповідності до «Стратегії соціально-економічного розвитку Харківської області до 2020 року – «Харківщина - 2020», і спрямовано на підвищення ефективності системи продовольчого забезпечення населення Харківського регіону, як складового чинника підвищення рівня та якості життя.