Затвердження Міжнародного кодексу поведінки щодо сталого використання та управління добривами

На 41-й сесії Конференції Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН - ФАО (Рим, 22-29 червня 2019 р.) країнами-членами був схвалений Міжнародний кодекс поведінки для сталого використання та управління добривами (Кодекс добрив).

Оригінал відповідного рішення Конференції ФАО.

Кодекс добрив передбачає адаптацію на місцевому рівні певних рамкових обмежень та добровільний вибір практик для різних зацікавлених сторін, які безпосередньо або опосередковано залучені до виробництва та використання добрив у сільськогосподарському виробництві. Кодекс рекомендує дії урядів; визначає завдання у галузі виробництва добрив; фермерам та іншим кінцевим споживачам, а також у галузі сільськогосподарських послуг та наукових досліджень у зв'язку з виробництвом, торгівлею, політикою, регулюванням і використанням хімічних і мінеральних добрив, органічних добрив, а також повторно використовуваних і перероблених поживних речовин.

Кодекс спрямований на забезпечення ефективного використання добрив та вирішення питань глобального значення, а саме:

  • глобальне виробництво продуктів харчування та продовольчу безпеку;
  • збереження фундаментальних екосистемних послуг ґрунтів;
  • максимізація економічних та екологічних переваг;
  • зменшення негативного впливу надлишкових поживних речовин у наземних і поверхневих водах;
  • мінімізація негативних наслідків і потенційної токсичності забруднюючих речовин у добривах;
  • поліпшення безпеки харчових продуктів, харчування, якості харчування та здоров'я людини.

Кодекс добрив був розроблений Глобальним ґрунтовим партнерством ФАО за проханням 25-ї сесії Комітету з питань сільського господарства (COAG) щодо посилення роботи з безпеки харчових продуктів та безпечного використання добрив і пестицидів (26-30 вересня 2016 року). Кодекс також відповідає третій декларації Асамблеї ООН з навколишнього середовища (UNEA3) про забруднення ґрунтів та спрямовано на підтримку впровадження ДОБРОВІЛЬНИХ КЕРІВНИХ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО УПРАВЛІННЯ ҐРУНТОВИМИ РЕСУРСАМИ (Voluntary Guidelines on Sustainable Soil Management ), також розробленим Глобальним ґрунтовим партнерством ФАО у 2017 р.

Країни-члени ФАО (Україна є членом ФАО з 2003 р.) заохочуються перевести вимоги та рекомендації Кодексу добрив у ефективні дії шляхом розробки нормативних актів, програм підвищення обізнаності та впровадження інших конкретних заходів, щоб допомогти широкому поширенню принципів, що розглядаються у Кодексі. Глобальне ґрунтове партнерство планує підтримувати впровадження Кодексу добрив, пропонуючи інструменти для полегшення його реалізації та проведення тематичних досліджень для демонстрації його наслідків.

Очікується, що всі зацікавлені сторони сприятимуть сталому управлінню поживними речовинами у сільському господарстві, підтримуючи впровадження Кодексу добрив та дотримуючись відповідних рекомендацій.

З використанням інформації ФАО