Збори науковців Інституту – відбулися!

16 лютого 2018 року в Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» відбулися збори науковців установи, де були розглянуті питання щодо результатів діяльності Вченої ради Інституту протягом 2015-2017 рр., обрання складу Вченої ради у зв’язку із закінченням терміну її повноважень, звіти про результати наукової, фінансової діяльності Інституту та звіт про роботу первинної профспілкової організації за 2017 рік.

Вчену раду Інституту обрано в такому складі: голова Вченої ради – директор, академік НААН Балюк С.А., заступник голови Вченої ради – заступник директора з наукової роботи, д.б.н. Мірошниченко М.М., вчений секретар Вченої ради – вчений секретар, к.с.-г.н. Шимель В.В., члени Вченої ради: заступник директора з економічних питань та інноваційної діяльності, к.ек.н. Анісімова О.В., заступник директора з виробництва Анісімов В.І., голова первинної профспілкової організації, завідувач відділу, д.с.-г.н., проф. Фатєєв А.І., голова Ради молодих учених, старший науковий співробітник, к.с.-г.н. Гладкіх Є.Ю., академік НААН, головний науковий співробітник Носко Б.С., академік НААН, головний науковий співробітник Медведєв В.В., член-кореспондент НААН, головний науковий співробітник Трускавецький Р.С., головний науковий співробітник, д.с.-г.н. Лісовий М.В., завідувач лабораторії, д.с.-г.н. Скрильник Є.В., завідувач лабораторії, д.б.н. Цапко Ю.Л., завідувач відділу, к.с.-г.н. Соловей В.Б., завідувач відділу, к.с.-г.н. Момот А.Ф., завідувач лабораторії, к.с.-г.н. Пліско І.В., завідувач лабораторії, к.с.-г.н. Коляда В.П., завідувач лабораторії, к.геогр.н. Солоха М.О., завідувач сектору, к.б.н. Трускавецький С.Р., завідувач сектору, к.б.н. Старченко О.І., завідувач сектору, к.с.-г.н. Лазебна М.Є., завідувач аспірантури, старший науковий співробітник, к.с.-г.н. Воротинцева Л.І., директор Поліської дослідної станції ННЦ ІГА, к.с.-г.н. Гаврилюк В.А.

Підчас обговорення звітів про результати наукової, фінансової діяльності Інституту за 2017 рік наголошено на основних результатах виконання ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління», міжнародної, видавничої діяльності, проведенні наукових заходів, підготовки кадрів вищої кваліфікації, проведено аналіз виконання плану фінансового забезпечення Інституту та видатків розвитку установи. Окреслено пріоритетні напрями наукової діяльності на 2018 рік, економічний план розвитку установи та етапи їх реалізації. Зі звітом про результати діяльності профспілкового комітету виступив голова профкому, д.с.-г.н., проф. Фатєєв А.І.

Рішення зборів науковців: схвалити звіти наукової та фінансової діяльності Інституту за 2017 рік, активізувати зусилля науковців на виконання завдань ПНД НААН, формування тематики прикладних наукових досліджень на 2019-2020 рр. з урахуванням їх пріоритетних напрямів, в т.ч. і міжнародної діяльності, підготовку кадрів, розпочати роботу з підготовки матеріалів для проведення Державної атестації наукової установи та активізувати роботу по формуванню спеціального фонду з урахуванням доведених обсягів.