Звітну координаційно-методичну нараду виконавців ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси України: інформаційне забезпечення, раціональне використання, менеджмент, технології» проведено

11, 12 та 15 листопада 2021 року у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» відбулося засідання координаційно-методичної ради з проблем ґрунтознавства, агрохімії, охорони ґрунтів щодо підсумків виконання завдань ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси України: інформаційне забезпечення, раціональне використання, менеджмент, технології» у 2021 році. В засіданні взяли участь представники установ-виконавців ПНД – наукових установ НААН та співвиконавців без фінансування. За Програмою виконується 38 завдань 2-го рівня, з них 28 фундаментальні, 10 прикладні. В цілому установ виконавців програми - 19, в тому числі 11 – заклади вищої освіти та філія ДУ «Держгрунтохорона» без фінансування.

Згідно програми наради проведено два пленарних засідання, на яких керівник ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» академік НААН С.А. Балюк доповів про хід виконання Програми у 2021 році, заслухано наукову доповідь завідувача лабораторії охорони ґрунтів і дистанційних методів дослідження, кандидата с.-г. наук Коляди В.П. «Перспективні напрями дослідження ерозійних процесів в Україні та світі». На засіданнях секцій «Ґрунтознавство», «Охорона ґрунтів», «Агрохімія» заслухано звіти про виконання НДР у 2021 році, які за підсумками проведення наради затверджено. Рішенням координаційно-методичної ради затверджено оновлений склад координаційно-методичної ради та план роботи на перше півріччя 2022 року. Обговорено питання, на яких необхідно зосередити зусилля для успішного завершення науково-дослідних робіт поточного року та виконання Програми у 2022 році з урахуванням реалізації «Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням», рішення Ради національної безпеки і оборони «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації».