Вийшла з друку колективна монографія, присвячена Міжнародному року ґрунтів

Наприкінці січня цього року побачила світ колективна монографія, у якій висвітлено організаційно-економічні, екологічні й нормативно-правові аспекти проблеми раціонального використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів в аграрному секторі економіки.

Раціональне використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів : організаційно-економічні, екологічні й нормативно-правові аспекти : кол. моногр. / за ред. акад. НААН С. А. Балюка, чл.-кор. АЕНУ А. В. Кучера. – Х. : Смугаста типографія, 2015. – 432 с.

Генеральна Асамблея ООН оголосила 2015 р. Міжнародним роком ґрунтів, виступаючи за стале управління цим важливим ресурсом. Саме цій події присвячено книгу. У колективній монографії з позицій міждисциплінарного підходу викладено теоретико-методологічні, методичні й аналітико-прикладні результати дослідження проблеми раціонального використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів. Значну увагу приділено питанням формування економічного механізму відтворення родючості ґрунтів в аграрній сфері. Розглянуто зарубіжний досвід і вітчизняні реалії нормативно-правового забезпечення збереження ґрунтів і відтворення їхньої родючості. Досліджено організаційно-економічні й екологічні аспекти раціонального використання ґрунтів і відтворення їхньої родючості. Розглянуто методологічні й методичні аспекти визначення еколого-економічних збитків від деградації ґрунтів у сільському господарстві. Висвітлено основні аспекти екологізації аграрного землекористування й методичні засади оцінки ефективності органічного виробництва. Проаналізовано зарубіжний досвід раціонального використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів.

Колективна монографія включає й узагальнює результати дослідження багатьох авторів з різних наукових установ і навчальних закладів України, що відображають сучасні досягнення вітчизняної науки в досліджені порушеної проблеми. Природно, що однією з особливостей книги є багатоманіття поглядів, які об’єднує в єдине ціле спільна ідея – обґрунтування напрямів раціонального використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів.

Книга може стати в нагоді науковцям, викладачам, керівникам і спеціалістам органів державного управління, фахівцям агроформувань, аспірантам, студентам і всім, хто цікавиться питаннями раціонального використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів.

Зі змістом книги можна ознайомитися нижче. З питань більш детального ознайомлення з колективною монографією можна звертатися за електронною поштою: anatoliy_kucher@ukr.net

Зміст книги