Підвищення окупності калійно-фосфорних мінеральних добрив на основі точної діагностики стану родючості ґрунтів