Польове обстеження ґрунтово-агрохімічного стану земель. Розробка рекомендацій щодо поліпшення стану та родючості ґрунтів