Природний вміст мікроелементів - Cu, Zn, Co, Mo, Cr, Mn, Pb, Ni (8 картосхем) – в орному шарі ґрунтів України

Фіксована ціна: 

500.00