Разові спецради

Захисти докторів філософії:

Звонар Анастасія Михайлівна

Спеціальність, галузь знань:  201 Агрономія, 20 Аграрні науки та продовольство

Назва дисертаційної роботи: «Вплив сортових особливостей, погодних та ґрунтово-кліматичних умов на засвоєння елементів живлення пшеницею озимою»

Науковий керівник: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН Мірошниченко Микола Миколайович, заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»

Спеціалізована вчена рада: ДФ 64.354.001, утворена згідно наказу МОН України від 07.06.2021 р. № 631:

Голова ради – доктор сільськогосподарських наук, професор, Фатєєв Анатолій Іванович, завідувач відділу охорони ґрунтів Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»

Рецензент - доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Скрильник Євген Володимирович, завідувач лабораторії органічних добрив і гумусу Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»

Рецензент - кандидат сільськогосподарських наук, Захарова Марина Анатоліївна, завідувач лабораторії родючості зрошуваних і солонцевих ґрунтів Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»

Опонент - доктор сільськогосподарських наук, професор, Господаренко Григорій Миколайович, професор кафедри агрохімії і ґрунтознавства Уманського національного університету садівництва

Опонент - доктор сільськогосподарських наук, доцент, Іваніна Вадим Віталійович, завідувач лабораторії агрохімії та екології ґрунтів Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Захист дисертації відбудеться 29 липня 2021 року о 10 годині за адресою: м. Харків, вул. Чайковська, 4, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», кімната 34 (актова зала), 2 поверх

Анотація дисертації

Дисертація

Адреси для зауважень

Відгук опонента 1 

Відгук опонента 2

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Відео захисту

Аудіо захисту

Наказ