Розробка системи удобрення сільськогосподарських культур за результатами агрохімічного обстеження полів (NРК, рНсол, гумус)