СЕКТОР СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА МЕТРОЛОГІЇ

 

Завідувач сектору - кандидат с.-г. наук, старший наук. співробітник

Лазебна Марина Євгеніївна

Е-mail: M_Lazebna@ukr.net

Роб. тел.: +038(057) 704-13-39, 704-16-69

 

 

 

Основні напрями діяльності

 1. Стандартизаційне (нормативно-методичне) та метрологічне забезпечення досліджень у сферах ґрунтознавства, агрохімії, охорони ґрунтів та сертифікації земель для ведення органічного землеробства.
 2. Керування діяльністю Технічного комітету стандартизації ТК 142 «Якість ґрунту» щодо: 
 • розроблення нормативних документів різних рівнів та видів (ДСТУ, ДСТУ ISO, ДСТУ EN, СОУ, ТУ, технічні регламенти, методики вимірювання тощо), включаючи методичну допомогу в їх подальшій атестації/реєстрації/обліку;
 • технічний переклад міжнародних і європейських стандартів, ураховуючи термінологічну специфіку в сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів;
 • проведення нормоконтролю, метрологічної експертизи, оформлення та редагування нормативних документів різних рівнів (ДСТУ, СОУ, ТУ, ТР, тощо) і науково-дослідної документації (дисертаційні роботи, звіти про науково-дослідну роботу, тощо) у сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів.

  3. Підтримка діяльності Центру Державної служби стандартних зразків ґрунту щодо:
 • розроблення пакету документів для акредитації лабораторії або підтвердження її компетентності в проведені вимірювань у сфері контролю стану навколишнього природного середовища згідно із чинними вимогами;
 • розроблення систем керування якістю метрологічних та науково-дослідних робіт;
 • створювання стандартних зразків складу (агрохімічних показників) ґрунту, включаючи організаційний та науково-методичний, технічний супровід цих робіт;
 • проведення раундів міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань для оцінювання якості виконання аналітичних робіт у сфері контролю стану ґрунтів.

Найвагоміші результати досліджень

 • 312 нормативних документів у галузі ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів, в т.ч.163 – гармонізовані з міжнародними стандартами.
 • Тлумачний словник застандартизованих термінів у галузі ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів.
 • Концепція розвитку системи стандартизації у сфері якості та охорони ґрунтів.
 • Галузева програма стандартизації у сфері якості та охорони ґрунтів.
 • Настанова щодо порядку впровадження нормативно-методичного забезпечення у сфері якості та охорони ґрунтів.
 • Науково-методичні рекомендації «Теоретичні підходи до метрологічного та стандартизаційного забезпечення в сфері якості ґрунтів»
 • Рекомендації щодо впровадження системи сертифікації земель для органічного землеробства в Україні.
 • Рекомендації щодо проведення метрологічного контролю робіт із сертифікації земель в умовах органічного землеробства.
 • Інструкція щодо проведення контролю точності результатів вимірювання та аналізування у вимірювальних (аналітичних) лабораторіях в сфері якості та контролю стану ґрунтів
 • Настанова щодо оцінювання та контроль точності вимірювань в сфері якості ґрунтів
 • Державний стандартний зразок складу (агрохімічних показників) чорнозему типового важкосуглинкового (ДСЗУ 163.5-2015) та галузеві стандартні зразки складу (агрохімічних показників) чорнозему звичайного малогумусного легкоглинистого (ГСЗУ 163.1-2015) і дерново-підзолистого супіщаного ґрунту (ГСЗУ 163.2-2015).

Інститут надає платні послуги на договірних засадах

Вартість послуг станом на січень 2020

Послуги зі стандартизації та метрології
Послуга Опис Індексована ціна грн
Розроблення нормативних документів різних рівнів та видів (ДСТУ, ДСТУ ISO, ДСТУ EN, СОУ, ТУ, технічні регламенти, методики вимірювання тощо), включаючи методичну допомогу в їх подальшій атестації/реєстрації/обліку Розраховують індивідуально
Технічний переклад міжнародних і європейських стандартів, ураховуючи термінологічну специфіку в сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів Розраховують індивідуально
Проведення нормоконтролю, метрологічної експертизи, оформлення та редагування нормативних документів різних рівнів (ДСТУ, СОУ, ТУ, ТР, тощо) і науково-дослідної документації (дисертаційні роботи, звіти про науково-дослідну роботу, тощо) Розраховують індивідуально
Розроблення пакету документів для акредитації лабораторії або підтвердження її компетентності в проведені вимірювань у сфері контролю стану навколишнього природного середовища згідно із чинними вимогами Розраховують індивідуально
Створення стандартних зразків складу (агрохімічних показників), включаючи організаційний, науково-методичний і технічний супровід цих робіт Розраховують індивідуально
Державний стандартний зразок складу (агрохімічних показників) чорнозему типового важкосуглинкового (ДСЗУ 163.5-2015) 1 зразок 500г 968.18
Галузевий стандартний зразок складу (агрохімічних показників) чорнозему звичайного малогумусного легкоглинистого (ГСЗУ 163.1-2015) 1 зразок 500г 968.18
Галузевий стандартний зразок складу (агрохімічних показників) дерново-підзолистого супіщаного ґрунту (ГСЗУ 163.2-2015) 1 зразок 500г 968.18
Проведення раундів міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань для оцінювання якості виконання аналітичних робіт у сфері контролю стану ґрунтів Розраховують індивідуально
Проведення лекцій і консультацій
Послуга Опис
З питань стандартизаційного та метрологічного забезпечення робіт у сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів канд. наук "Розраховують індивідуально"
З питань стандартизаційного та метрологічного забезпечення робіт у сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів доктор наук "Розраховують індивідуально"