Сільськогосподарські науки

 

Наказ МОН України про створення: № 1428

Дата початку повноважень: 15.11.2019

Дата закінчення повноважень: 31.12.2020

Контактні телефони: (057) 704-16-69, (057) 715-65-78

Е-mail : d.64.354.01.nsc.issar@gmail.com

Спеціальності: 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика

06.01.04 - агрохімія

Голова спеціалізованої вченої ради: академік НААН, д.с.-г.н., проф. Балюк С.А. (06.01.03)

Заступник голови спеціалізованої вченої ради: д.с.-г.н., с.н.с. Лісовий М.В. (06.01.04)

Вчений секретар: к.с.-г.н, с.н.с. Шимель В.В. (06.01.03)

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 листопада 2019 року № 1428 у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» функціонує спеціалізована вчена рада Д 64.354.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика та 06.01.04 - агрохімія до 31 грудня 2020 року. 

Паспорт спеціальності 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика

Паспорт спеціальності 06.01.04 - агрохімія

Склад спеціалізованої вченої ради

Положення про Спеціалізовану вчену раду

Дегодюк Станіслав Едуардович

Захист дисертації Дегодюка Станіслава Едуардовича на тему «Агрохімічні та агроекологічні основи відтворення родючості грунтів в системах землеробства Полісся і Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія, відбудеться «11» серпня 2020 р. о 10 годині у приміщенні Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького за адресою: вул. Пушкінська, 86, м. Харків, 61024

Науковий консультант доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України Мазур Генріх Адольфович, Національний науковий центр “Інститут землеробства НААН”, головний науковий співробітник відділу агроґрунтознавства і ґрунтової мікробіології

Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, доцент Іваніна Вадим Віталійович, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, завідувач лабораторії аналітичних досліджень та вегетаційних дослідів

доктор сільськогосподарських наук, професор Крамарьов Сергій Михайлович, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, завідувач кафедри агрохімії

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Польовий Володимир Мефодійович, Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН, директор

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Відгук