ВІДДІЛ АГРОХІМІЇ

Завідувач відділу - член-кор. НААН, доктор біол. наук

Мірошниченко Микола Миколайович

E-mail: ecosoil@meta.ua

Роб. тел.: +038(057) 704-16-64

Бібліометричні профілі та сторінки:
orcid google Академія Scopus Publons Research gate НБУВ

Провідні науковці

Христенко Анатолій Олександрович -  канд. с-г.н., с.н.с.

Бібліометричні профілі та сторінки:
orcid google Академія Scopus Publons Research gate НБУВ

Гладких Євгенія Юріївна - канд. с-г.н., с.н.с.

Бібліометричні профілі та сторінки:
orcid google Академія Scopus Publons Research gate НБУВ

Сябрук Олеся Петрівна-канд. с-г.н., с.н.с.

Панасенко Євгеній Володимирович-
канд. с-г.н., с.н.с.

 

Основні напрями наукової діяльності

  • Агрохімічний супровід землеробства.
  • Оцінка збитків через зниження родючості ґрунту.
  • Діагностика мінерального живлення рослин.
  • Екологічні аспекти застосування добрив у землеробстві.
  • Вплив безводного аміаку на ґрунтово-екологічні характеристики
  • Моніторинг родючості ґрунтів і кругообіг C, N, P, K, S та мікроелементів у системі ґрунт-добрива-рослина.
  • Удобрення та придатність земель для органічного виробництва.
  • Дослідження емісії та секвестрації вуглецю
  • Сучасна ґрунтова та рослинна діагностика.
  • Еколого-агрохімічна оцінка придатності земель і ґрунтів для органічного виробництва

Найвагоміші результати досліджень

  • Монографії «Антропогенна еволюція чорноземів», «Агрохімічні аспекти екологізації землеробства», довідник для працівників АПВ «Добрива»;
  • Нормативно-методичне забезпечення точного визначення вмісту рухомих сполук фосфору і калію та загального азоту в ґрунтах;
  • Концептуальна модель біологічного землеробства на основі створення зон трофічного комфорту рослин;
  • Система удобрення сільськогосподарських культур на основі точної діагностики родючості ґрунтів;
  • Технології ефективного використання фосфоритів місцевих родовищ в Україні;
  • Відділ - перший серед країн СНД, що розробив систему національних стандартів для методів визначення азоту, фосфору і калію у ґрунті країни. Використання цих нормативних документів може підвищити ефективність добрив на 30-50%.
Публікації
  • Мірошниченко  М.М. Науковий супровід реалізації комплексної програми розвитку АПВ Харківської області в 2010 р. (весняний комплекс робіт). Харків: Магда ЛТД, 2010.
  • Управління якістю зерна ячменю: Рекомендації. За ред. М.М. Мірошниченка. Харків: ХНАУ, 2010.
  • Мірошниченко М.М. та ін. Добрива: довідник. Вид-во ХНАУ, 2011.
  • Мірошниченко М.М. та ін. Застосування мікродобрив у Харківській області. Рекомендації. (За ред. А.І. Фатєєва). Харків: Міська друкарня, 2012.
  • Пат. 86728 України, МПК G1N33/24 (2006.01). Спосіб визначення тривалості післядії фосфорних добрив / Гладкіх  Є.Ю., Христенко А.О., Носко Б.С.
  • Теорія і практика грунтоохоронного моніторингу /За наук. ред. М.М. Мірошниченка/. Харків: ФОП Бровін О.В., 2016

Відділ агрохімії (до 1.01.2011 р. – лабораторія екології ґрунтів та біоземлеробства) проводить багаторічні дослідження в стаціонарному польовому досліді «Вплив різних рівнів біологізації землеробства на родючість ґрунту, 1989 р.», який внесено Єдиного реєстру польових дослідів України (АТЕСТАТ № 7).

Основні завдання досліджень в досліді:

  • встановити ефективність систем удобрення у традиційному, альтернативному та органічному землеробстві;
  • встановити динаміку показників родючості ґрунтів за різних рівнів біологізації землеробства;
  • удосконалити методи моніторингу ґрунтів та їх родючості.

За результатами стаціонарного досліду захищено 4 дисертації (1 докторська та 3 кандидатських). Щорічно на полях проводиться моніторинг основних показників родючості ґрунту та ґрунтово-рослинна діагностика стану посівів за допомогою сучасних приладів (портативний газоаналізатор «testo 535», портативна лабораторія функціональної діагностики «АГРОВЕКТОР ПФ 014» та ін.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Веб-сайт відділу:

http://agrochemistry-ecosoil.yolasite.com

Інститут надає платні послуги на договірних засадах

Вартість послуг станом на грудень 2020

Діагностика живлення та підвищення врожайності сільськогосподарських культур
Послуга Опис
Підвищення окупності калійно-фосфорних мінеральних добрив на основі точної діагностики стану родючості ґрунтів Від 20 грн. за 1 га
Функціональна рослинна діагностика живлення сільськогосподарських і плодово-ягідних культур (оперативне визначення необхідності й розробка рекомендацій з позакореневого підживлення рослин макро- й мікроелементами) Розраховують індивідуально
Проведення лекцій і консультацій
Послуга Опис
З питань переходу та ведення органічного виробництва канд. наук "Розраховують індивідуально"
З питань переходу та ведення органічного виробництва доктор наук "Розраховують індивідуально"
Інші карти у форматі HTML
Послуга Опис Фіксована ціна грн
Природний вміст рухомого фосфору в орному шарі ґрунтів України 20.00
Природний вміст рухомого калію в орному шарі ґрунтів України 20.00
Інші карти у форматі ГІС
Послуга Опис Фіксована ціна грн
Природний вміст рухомого фосфору в орному шарі ґрунтів України 100.00
Природний вміст рухомого калію в орному шарі ґрунтів України 100.00
Обстеження й оцінювання якості ґрунтів
Послуга Опис Індексована ціна грн
Наукова експертиза (оцінка) змін родючості ґрунтів 7912.28
Наукова експертиза (оцінка) потреби внесення необхідної кількості макроелементів живлення 1978.30
Послуги з аналізування ґрунтів, рослин і води
Послуга Опис Індексована ціна грн
Визначення вмісту мікроелементів і важких металів у рослинних зразках 170.15