ВІДДІЛ ҐРУНТОВИХ РЕСУРСІВ

Завідувач відділу - кандидат с.-г. наук

Соловей Вадим Борисович

Е-mail: gruntpokrov@ukr.net

Роб. тел.: +038(057) 704-16-69

Бібліометричні профілі та сторінки:
orcid google Академія Scopus Publons Research gate НБУВ
Провідні науковці
Канівець Сергій Вікторович -  кандидат с.-г.наук, старший науковий співробітник
 
Шедєй Лариса Олександрівна - кандидат с.-г.наук, старший науковий співробітник
Бібліометричні профілі та сторінки:
orcid google Академія Scopus Publons Research gate НБУВ
Величко Володимир Андрійович академік НААН, доктор с.-г.наук, професор 

Основні напрями наукової діяльності

 • Діагностика і класифікація ґрунтів.
 • Картографування ґрунтів.
 • Оцінювання родючості ґрунтів.
 • Районування ґрунтового покриву.
 • Параметризація ґрунтово-екологічних зв’язків.
 • Оцінювання придатності ґрунтів для органічного землеробства.

Найвагоміші результати досліджень

 • Генетична еколого-субстантивна класифікація ґрунтів України на параметричній основі
 • Параметрична діагностика надтипового рівня класифікації ґрунтів
 • Параметричні зв’язки між вмістом фізичної глини та валовим хімічним складом ґрунтів
 • Методика великомасштабного обстеження ґрунтового покриву України
 • Карти «Ґрунти України» (1:1 430 000); «Ґрунти Херсонської області, екологічні ресурси та нормативна продуктивність сільськогосподарських культур» (1:200 000)
 • Система оцінювання агровиробничих якостей ґрунтів за агроґрунтовими потенціалами природної та ефективної родючості
 • Природний вміст фосфору у ґрунтах залежно від їх генезису
 • Природний механізм захисту схилових ґрунтів від водної ерозії
 • Ґрунтово-екологічне районування України
 • Районування ґрунтів України за придатністю для органічного землеробства.
Публікації 
 • Полупан М.І., Соловей В.Б., Величко В.А. 
 • Класифікація ґрунтів України. Київ: Аграрна наука, 2005.
 • Визначник еколого-генетичного статусу та родючості ґрунтів України / М.І. Полупан, В.Б. Соловей, В.І. Кисіль, В.А. Величко. Київ: Колообіг, 2005.
 • Полупан М.І., Балюк С.А., Соловей В.Б., Величко В.А., Волков П.О.Природний механізм захисту схилових ґрунтів від водної ерозії./ За ред. М.І.Полупана. Київ: Фенікс, 2011.
 • Атлас придатності ґрунтів України для органічного землеробства (зональні аспекти). Харків: Смугаста типографія, 2015.
 • Державна цільова програма «Великомасштабне обстеження ґрунтового покриву України (науково-організаційні основи)»/ За наук.ред. С.А. Балюка, А.В. Кучера, В.Б. Со-лов‘я. Харків: Смугаста типографія, 2015.
 • Національна програма охорони ґрунтів України / За наук.ред. С.А. Балюка, В.В. Медведєва, М.М. Мірошниченка. Харків: Смугаста типографія, 2015. 
 • Патент на корисну модель № 101351 від 10.09.2015 р. «Спосіб кількісного визначення надтипового рівня ґрунтоутворення»
 • Соловей В.Б., Білівець І.І. Путівник польової екскурсії учасників ІХ делегатського з’їзду УТҐА 30.06-04.07.2014 р. МінАп, НААН, МНАУ, ННЦ ІҐА імені О.Н. Соколовського. Миколаїв, 2014.
 

 

 

 

 

 

 

 

Інститут надає платні послуги на договірних засадах

Вартість послуг станом на липень 2022