ВІДДІЛ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ, ЗОВНІШНІХ ЗВ’ЯЗКІВ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Завідувач відділу – кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

Парасочка Інна Федорівна
Е-mail: inna.parasochka2@gmail.com;
Моб. тел.: +38(067) 59-60-554; +38 (050) 04-58-993
Роб. тел.: +038(057) 704-16-69

 

 

 

Провідні науковці

Кучер Анатолій Васильович - доктор економічних наук, старший дослідник, член-кореспондент Академії економічних наук України
Е-mail: anatoliy_kucher@ukr.net
Роб.тел.: +038(057) 704-12-56

Бібліометричні профілі та сторінки:

Улько Євгеній Миколайович - кандидат економ. наук, доцент, член-кореспондент Академії економічних наук України
Е-mail: ulko7evgeniy@gmail.com
Роб.тел.: +038(057) 704-12-56

Бібліометричні профілі та сторінки:

Лактіонова Тетяна Миколаївна -кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник
Е-mail: tnlaktionova@ukr.net;
Моб. тел.: +38(095) 401-11-07

Бібліометричні профілі та сторінки:

Левін Аркадій Яковлевич - головний фахівець з інтелектуальної власності, координатор міжнародної діяльності Інституту
Е-mail: alevin@ukr.net;
Моб. тел.: +38(067) 722-67-34;
Роб. тел.: +038(057) 704-13-41

Горякіна Вікторія Миколаївна - науковий співробітник
Роб. тел.: +038(057) 704-16-69

Науково-економічна та інноваційно-маркетингова діяльності

 • Розробка методичних підходів та підготовка до трансферу інноваційних технологій сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів.
 • Організація та проведення маркетингових досліджень щодо вивчення потенційних і перспективних ринків збуту, динаміки й специфіки попиту на науково-технічну продукцію Інституту.
 • Обґрунтування техніко-економічних показників наукових розробок і платних послуг, які надає Інститут.
 • Проведення наукових досліджень з питань комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності.
 • Розроблення бізнес-планів, бізнес-проєктів, виробничих програм, інноваційно-інвестиційних проєктів.
 • Науково-методичні засади економіки деградації ґрунтів і сталого ґрунтового менеджменту в агросфері.
 • Організаційно-економічне й фінансове забезпечення відтворення родючості ґрунтів і раціонального використання ґрунтово-земельних ресурсів.
 • Науково-методичне забезпечення визначення економічної ефективності застосування агрохімікатів, ґрунтоохоронних заходів та інноваційних проєктів.
 • Науково-методичні засади оцінювання еколого-економічних збитків від зниження родючості ґрунтів, ерозії, техногенного забруднення.
 • Економічне обґрунтування ефективності елементів інноваційних (точних, ґрунтоохоронних, ресурсоощадних, органічних) технологій у рослинництві.
 • Інституційне забезпечення економічного механізму відтворення родючості ґрунтів в аграрному секторі.
 • Рекламно-інформаційна діяльність;
 • Технічне супроводження і тематичне наповнення веб-сайту Інституту - http://issar.com.ua
 • Проведення семінарів, конференцій, круглих столів тощо.

Координація міжнародного співробітництва

 • Супровід діяльності Інституту, як Координаційного центру співробітництва України з Глобальним ґрунтовим партнерством Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО);
 • Забезпечення представництва Інституту у міжнародних організаціях, зокрема, як партнера у Глобальному ґрунтовому партнерстві та його регіональних осередках – Європейському та Євразійському ґрунтових партнерствах;
 • Здійснення заходів щодо реєстрації ННЦ «ІҐА імені О.Н.Соколовського» у міжнародних базах даних та інформаційних системах для забезпечення участі Інституту у міжнародних проєктах та угодах;
 • Сприяння  налагодженню співробітництва науковців Інституту із закордонними партнерами та  просуванню їх наукових розробок за кордон, підготовка та супровід угод про науково-технічне співробітництво з закордонними партнерами;
 • Пошук перспективних закордонних замовників та супровід виконання комерційних міжнародних угод та інших пропозицій закордонних замовників;
 • Інформаційне забезпечення науковців Інституту щодо галузевих міжнародних наукових заходах (симпозіумах, конференціях, семінарах тощо);
 • Пошук і аналіз пропозицій щодо перспективних конкурсів міжнародних наукових проєктів та закордонних стажувань співробітників Інституту;
 • Підготовка пропозицій щодо розвитку міжнародного співробітництва Інституту з країнами світу на вимогу НААН та регіональних органів державної влади;
 • Здійснення перекладу англомовних міжнародних документів для підтримки міжнародного співробітництва Інституту та його провідних учених в англомовному інформаційному просторі.

Охорона та використання інтелектуальної власності Інституту

 • Оформлення патентів України на винаходи і корисні моделі та проведення державної реєстрації об’єктів авторського права (комп’ютерних програм, баз даних, літературних наукових творів, картографічних матеріалів тощо);
 • Патентно-кон’юнктурні дослідження за актуальними темами державних замовлень та на замовлення організацій, підприємств й установ;
 • Оцінювання вартості службових об’єктів права інтелектуальної власності та укладання договорів щодо розпорядження майновими та немайновими правами на такі об’єкти (авторські договори, ліцензійні договори, угоди на передачу майнових прав, договори на трансфер технологій тощо).

Найбільш вагомі результати досліджень

 • Концептуальні засади вдосконалення економічного механізму відтворення родючості ґрунтів для реалізації Стратегії збалансованого використання, відтворення й управління ґрунтовими ресурсами України;
 • Фінансово-економічне обґрунтування проєкту Державної цільової програми «Великомасштабне обстеження ґрунтового покриву України»;
 • Організаційно-економічне й фінансове забезпечення Концепції агрохімічного забезпечення землеробства України на період до 2020 року;
 • Фінансове й нормативно-правове забезпечення Концепції органічного землеробства (ґрунтово-агрохімічне забезпечення);
 • Обґрунтування методики визначення економічної доцільності меліорацій і шляхів інноваційно-інвестиційного забезпечення Концепції інноваційно-інвестиційного розвитку меліорації земель;
 • Бізнес-план інноваційно-інвестиційного проєкту організації виробництва насіннєвої картоплі за мінімальною технологією;
 • Колективна монографія "Раціональне використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів: організаційно-економічні, екологічні й нормативно-правові аспекти";
 • Монографія “Ресурсоощадні технології вирощування зернових культур: оцінка й ефективність”;
 • Наукова доповідь "Формування світового та вітчизняного ринку мінеральних добрив й ефективність їх застосування";
 • Економічне забезпечення відтворення родючості ґрунтів: рекомендації;
 • Бізнес-проєкт видобутку й застосування мелених фосфоритів Ізюмської групи родовищ у землеробстві;
 • Наукове забезпечення управління ґрунтовими ресурсами в контексті євроінтеграційних процесів: наукова доповідь;
 • Монографія "Ефективність інновацій для раціонального використання ґрунтів: теорія, методика, аналіз";
 • Наукова доповідь "Про стан і завдання наукового забезпечення збалансованого використання й управління ґрунтовими ресурсами в контексті євроінтеграційних процесів".

Інша діяльність відділу

 • Підготовка та видання Міжвідомчого тематичного наукового збірника «Агрохімія і ґрунтознавство»(ISSN 0587-2596; e-ISSN 2616-6852 doi.org/10.31073/acss ). Збірник засновано Інститутом у 1966 році (свідоцтво про державну реєстрацію КВ №20942-10742Пр) для публікації наукових статей за результатами теоретичних, експериментальних та методичних досліджень з актуальних напрямів ґрунтознавства, агрохімії, агроекології, землеробства та інших наук. Згідно з наказом Міністерства освіти та науки України від 28.12.2019 №1643 збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України в у галузях сільськогосподарські та біологічні науки за спеціальностями 201 Агрономія і 091 Біологія і включено до Групи «Б». З часу заснування загальна кількість випусків становить 89; починаючи з 2013 року повні тексти статей публікуються на Веб-сайті - http://agrochemsoilsci.org/ .
 • Організація роботи наукової бібліотеки Інституту. Бібліотека заснована 1956 року і на сьогодні її фонд нараховує біля 80 тисяч примірників видань спеціальної наукової, науково-технічної та довідкової літератури з усіх аспектів ґрунтознавства й агрохімії, а також суміжних наук – геології, гідрології, геоморфології, біохімії, агроекології, мікробіології, фізіології рослин та інших. Основою бібліотечного фонду є фундаментальні праці засновників ґрунтознавства та агрохімії: В.В. Докучаєва, Д.М. Прянишникова, В.Р. Вільямса, О.Н. Соколовського, інших. Бібліотека має унікальний фонд раритетних видань, залучених із приватних зібрань академіка О.Н. Соколовського, професорів М.К. Крупського, О.М. Можейка, О.М. Грінченка, відомих вчених Г.С. Гриня, В.Д. Кисіля, О.О. Кірєєва. Винятково цінною є колекція періодичних видань (26200 примірників) від початку минулого століття до цього часу. Бібліотека має вагомий фонд енциклопедичних видань. З 2013 року фонд бібліотеки заноситься до електронного каталогу «ІРБІС», формуються власні бази даних (каталоги): книг, журнальних статей, наукових праць співробітників Інституту, авторефератів і дисертацій, звітів та інше. Бібліотека підтримує міжнародні зв’язки з книгообміну.
 • На базі наукової бібліотеки Інституту 2017 року створено електронну Інформо-бібліометричну базу даних (БД) опублікованих (починаючи з 1961 р.) робіт співробітників Інституту, яка є зібранням упорядкованої інформації  та сучасним засобом бібліометричного моніторингу – накопичення і систематизування бібліометричних даних з метою використання їх для оцінювання публікаційної активності  та наукової продуктивності як окремих учених, так і підрозділів (лабораторій або відділів) Інституту. Інформо-бібліометрична база даних також є автономним блоком Ґрунтової інформаційної системи, створюваної в Інституті для забезпечення діяльності Українського Ґрунтово-інформаційного центру. В межах цієї функції БД є джерелом багатогранної інформації про ґрунти і стан розвитку наукових і практичних проблем і досягнень ґрунтознавства в Україні, висвітленої у публікаціях співробітників ННЦ ІГА.
 • Системне адміністрування локальної мережі Інституту.

 

Інститут надає платні послуги на договірних засадах

Вартість послуг станом на липень 2022

Раціональне використання ресурсів і підвищення ефективності управління агровиробництвом
Послуга Опис
Розроблення бізнес-планів, бізнес-проєктів, виробничих програм, інноваційно-інвестиційних проєктів виробництва продукції рослинництва за різними технологіями вирощування Розраховують індивідуально
Оформлення матеріалів на одержання охоронних документів на наукові розробки й авторські твори
Послуга Опис Індексована ціна грн
Оформлення документів на отримання патентів, корисних моделей 1552.56
Оформлення документів на подачу заявки на отримання Знаку для товарів і послуг 1288.25
Оформлення документів на отримання свідоцтва з охорони авторського права на твір 386.68
Проведення лекцій і консультацій
Послуга Опис
З питань бізнес-планування й аграрного інноваційно-інвестиційного бізнес-проєктування канд. наук "Розраховують індивідуально"
З питань бізнес-планування й аграрного інноваційно-інвестиційного бізнес-проєктування доктор наук "Розраховують індивідуально"