ВІДДІЛ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ

В.о. завідувача відділу - канд. с.-г. н., старший науковий співробітник

Смірнова Катерина Борисівна

E -mail: fateev.ohrana@gmail.com
Роб. тел.: +038(057) 704-16-69

Провідні науковці

Лопушняк Василь Іванович – доктор с.-г. наук, професор, головний науковий співробітник
Самохвалова Валентина Леонідівна - канд. с.-г. н., старший науковий співробітник
Смірнова Катерина Борисівна - канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник
Семенов Дмитро Олександрович - канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник 

Основні напрями наукової діяльності

 • Вирішення проблем забруднення ґрунтів викидами промислових підприємств (важкими металами і нафтопродуктами) та мікроелементного живлення c.-г. культур. 
 • Вивчення техногенного впливу на ґрунтовий покрив та розробка заходів із детоксикації техногенно забруднених ґрунтів.
 • Оцінювання якості ґрунтів за вмістом мікроелементів та важких металів з урахуванням їх споживання основними с.-г. культура-ми.
 • Визначення закономірностей просторового розподілу мікроелементів та важких металів у ґрунтах України та їх взаємозв’язку із основними властивостями ґрунтів.
 • Еволюція мікроелементного стану ґрунтів залежно від напрямів їх використання.
 • Визначення придатності території України для ведення органічного землеробства. 
 • Розробка заходів із подолання дисбалансу в мінеральному живленні культур, ефективність мікродобрив та баланс мікроелементів у сівозміні.

Найвагоміші результати досліджень

 • Нормативи оптимального природного вмісту мікроелементів у ґрунтах України.
 • Система оцінювання якості ґрунтів за вмістом рухомих форм мікроелементів.
 • Оцінка придатності ґрунтів України до органічного землеробства за вмістом мікроелементів і важких металів.
 • Геоінформаційна система «Мікроелементи в ґрунтах України».
 • Заходи щодо раціонального викори-стання мікродобрив під зернові культури за різних рівнів удобрення з візуалізацією у картосхемах регіональних природних особливостей вмісту мікроелементів у грунтах.
 • Рекомендації щодо впровадження у виробництво системи оптимізації мікроелементного живлення сільськогосподарських культур загальнодержавного й регіонально-го рівнів (Харківська, Сумська, Волинська та Херсонська області).
 • Наукові основи екологічної реабілітації ґрунтів, забруднених важкими металами
Переваги наших дослідницьких технологій
 • Інформативність і об’єктивність даних.
 • Швидкість і точність виконання польових і лабораторних робіт.
 • Наукове обґрунтування результатів.
 • Надання попередніх консультацій.
 • Аналізування зразків ґрунту у надсучасній лабораторії, створеній в рамках партнерства з компанією Soil Cares Research (Нідерланди).
 • Збільшення кількості і якості врожаю культур та чистого доходу с.-г. виробника.
 • Багаторічний досвід, професіоналізм і висока кваліфікація фахівців відділу

Інститут надає платні послуги на договірних засадах

Вартість послуг станом на серпень 2022

Послуги з аналізування ґрунтів, рослин і води
Послуга Опис Індексована ціна грн
Визначення вмісту важких металів у воді 97.23
Інші карти у форматі HTML
Послуга Опис Фіксована ціна грн
Природний вміст мікроелементів - Cu, Zn, Co, Mo, Cr, Mn, Pb, Ni (8 картосхем) – в орному шарі ґрунтів України 50.00
Інші карти у форматі ГІС
Послуга Опис Фіксована ціна грн
Природний вміст мікроелементів - Cu, Zn, Co, Mo, Cr, Mn, Pb, Ni (8 картосхем) – в орному шарі ґрунтів України 500.00