Відхилення фактичної щільності ґрунтів від оптимальної (у шарі 10-50см)