ВПЛИВ АГРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОСІВНОГО ШАРУ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО НА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика.

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню впливу агрофізичних властивостей посівного шару ґрунту на проростання, ріст, розвиток кореневої системи та урожай сільськогосподарських культур із різним розміром насіння із метою диференціювання способів передпосівного обробітку ґрунту і агровимог до посівних знарядь. Встановлено, що посівний шар ґрунту, складений із помірно ущільненого піднасіннєвого і наповненого агрегатами агрономічно цінного розміру наднасіннєвого прошарків, за середнього рівня вологості ґрунту сприяє швидшій, повнішій та рівномірнішій появі сходів, а також гарантує морфологічно більш досконалу та продуктивну кореневу систему. У результаті проведення досліджень розроблено модель посівного шару з оптимальними параметрами структурного складу і щільності будови з урахуванням потреб сільськогосподарських культур із різним розміром насіння та нову методологію моделювання оптимального посівного шару. За результатами мікроділянкових польових досліджень встановлено, що оптимізація перед сівбою агрофізичних параметрів ґрунту у межах посівного шару забезпечує поліпшення проростання, розвитку кореневої системи та підвищення урожайності рослин. Доведено, що мульчування є ефективним засобом підвищення урожаїв сільськогосподарських культур. З метою удосконалення чинних агровимог до передпосівного обробітку та нового ґрунтообробного знаряддя було запропоновано включити у них припустимі параметри щільності будови та структурного складу ґрунту залежно від вирощуваної культури та розміру її насіння. Рекомендовано під час сівби застосовувати нове ґрунтообробне знаряддя, використання якого здатне частково відтворити запропоновану модель оптимального посівного шару ґрунту.

Рік: 

Автор: 

Крилач С.І.