2005

Наукові основи та практичні рекомендації з використання важкорозчинних форм фосфорних добрив з місцевих родовищ

Рік видання: 

Узагальнено матеріли багаторічних досліджень ефективності використання фосфоритів з місцевих родовищ для підвищення ефективної родючості ґрунтів. Встановлено окупність добрив приростом врожаїв сільськогосподарських культур, визначено ареали та ґрунти з найбільш високою їх ефективністю, розроблено технології використання добрив у ланці сівозміни, виявлено їх протекторну дію на зменшення надходження радіонуклідів у продукцію рослинництва на забруднених територіях

Ціна з ПДВ: 

8.24 грн

Визначник еколого-генетичного статусу та родючості ґрунтів України

Рік видання: 

У посібнику представлена генетична еколого-субстантивна класифікація ґрунтів України на параметричній основі. Обґрунтовано типологічно значимі показники ґрунтоутворення, детерміновані екологічними умовами його формування та розроблено їхні градації для диференціації ґрунтів у системі ієрархічних таксономічних одиниць. Кожен тип ґрунту охарактеризовано умовами формування, будовою профілю, морфолого-генетичними ознаками та кількісними показниками. Подається поділ типів ґрунтів у системі таксономічних одиниць, а також інформація щодо їхньої продуктивності. Обґрунтовано нові підходи до оцінки родючості ґрунтів за трьома показниками і наведено бонітувальний статус ґрунтів за озимою пшеницею.

Для студентів, аспірантів і викладачів біологічних, географічних та сільськогосподарських спеціальностей вищих навчальних закладів освіти II-IV рівнів акредитації.

Ціна з ПДВ: 

35.00 грн