2006

Довгострокові стаціонарні польові досліди України. Реєстр атестатів.

Рік видання: 

Реєстр атестатів довгострокових стаціонарних польових дослідів підготовлено за результатами інвентаризації, яка проведена в 2005 році. Реєстр довгострокових стаціонарних польових дослідів складено вперше. До нього включено цінні в науковому відношенні стаціонарні польові досліди з вивчення комплексного впливу сівозмін, обробітку ґрунту, добрив, меліорантів на продуктивність сівозмін, родючість ґрунту та охорону довкілля.

Книга призначена для наукових працівників, педагогів і аспірантів із спеціальностей агрономія, землеробство, агрохімія, ґрунтознавство.

Ціна з ПДВ: 

15.21 грн

Науково-методичні засади формування ґрунтозахисних та водоохоронних агроландшафтів (Науково-методичний посібник)

Рік видання: 

Науково-методичний посібник містить концепцію, методологію та методичні засади формування ґрунтозахисних та водоохоронних агроландшафтів. Його складові частини об’єднано єдиною науковою ідеєю гармонійного сполучення проектів землеустрою та систем землеробства зі структурою ерозійних геосистем , з метою найбільш ефективного застереження прискореної ерозії та замулення річок. Розглянуто: механізми саморегулювання таких систем; інформаційно-технологічну основу проектування екологічно стійких агроландшафтів; алгоритми: геосистемної оцінки ерозійної небезпеки земель; оцінки впливу сільськогосподарських угідь на замулення малих річок; формування екологічно стійких агроландшафтів. Запропоновано методичні засади ґрунтозахисної оцінки проектів землеустрою, оптимізації структури сільськогосподарських угідь, проектування ерозійно безпечних меж угідь та угловин відведення стоку.

Призначено для наукових працівників та інженерів галузей охорони ґрунтів, природних ресурсів, землевпорядного проектування, геоекології, географії, а також для викладачів, аспірантів та студентів відповідних спеціальностей.

Ціна з ПДВ: 

13.26 грн

Антропогенна еволюція чорноземів

Рік видання: 

Узагальнені матеріали власних досліджень та чисельних публікацій про еволюцію чорноземних ґрунтів після розорювання цілинних та перелогових земель в умовах різної інтенсивності сільськогосподарського використання. Визначені головні напрямки змін найбільш важливих показників родючості чорноземів, в тому числі обґрунтовані їх кількісні закономірності. Встановлені найбільш істотні фактори, обумовлені антропогенним впливом, які визначають інтенсивні деградаційні процеси. Підсумовані та узагальнені головні умови зменшення негативного впливу на чорноземні ґрунти сучасної господарської діяльності.

Книга може бути корисною для наукових працівників, служби «Центрдержродючість», аспірантів та студентів сільськогосподарських вищих навчальних закладів.

Ціна з ПДВ: 

14.50 грн