Агротехнології підвищення родючості ґрунтів та продуктивності сільськогосподарських культур за рахунок нових видів добрив

Рік видання: 

Ціна з ПДВ: 

11.76 грн

У рекомендаціях наведено агрохімічний склад місцевої сировини органічного походження, що дає можливість оцінити її удобрювальні та меліоративні властивості. Запропоновано технологічні підходи до переробки місцевої сировини органо-мінеральні добрива з визначеним складом поживних речовин. Дана оцінка ефективності дії та післядії твердих органо-мінеральних добрив на продуктивність сільськогосподарських культур та родючість ґрунту.

Рекомендації призначені працівникам сільського господарства, фахівцям комерційних структур, керівникам господарств і підприємств.