Антропогенна еволюція чорноземів

Рік видання: 

Ціна з ПДВ: 

14.50 грн

Узагальнені матеріали власних досліджень та чисельних публікацій про еволюцію чорноземних ґрунтів після розорювання цілинних та перелогових земель в умовах різної інтенсивності сільськогосподарського використання. Визначені головні напрямки змін найбільш важливих показників родючості чорноземів, в тому числі обґрунтовані їх кількісні закономірності. Встановлені найбільш істотні фактори, обумовлені антропогенним впливом, які визначають інтенсивні деградаційні процеси. Підсумовані та узагальнені головні умови зменшення негативного впливу на чорноземні ґрунти сучасної господарської діяльності.

Книга може бути корисною для наукових працівників, служби «Центрдержродючість», аспірантів та студентів сільськогосподарських вищих навчальних закладів.