Бонітування ґрунтів. Цикл лекцій

На підставі огляду підходів до бонітування грунтів, що існують у світі, обґрунтовано метод бонітування, який передбачає проведення оцінювання ґрунту разом з оцінюванням клімату й поля як, об'єктів єдиної системи. Кожний із обєктів характеризується значною кількістю критеріїв. Метод дозволяє визначати індивідуальні бонітетні оцінки (за  замкнутої 100-бальної шкали) ґрунту, клімату, а потім синтетичну оцінку будь-якої конкретної земельної ділянки. У розрахунках бонітетів поля враховано характеристики, що знижують (ерозія, переущільнення, оглеєння, засолення, забруднення і ін.) або підвищують (зрошення, осушення, плантаж і ін.) їхні оцінки. За еталони використано оптимальні показники ґрунту, клімату і поля, за яких реалізується потенціал сільськогосподарських рослин і технологій. Отримано загальні й часткові бонітети, оцінено продуктивну здатність земель України та їхню відносну придатність для вирощування різних сільськогосподарських культур. Опрацьовано класифікацію орних земель за родючістю. На конкретних прикладах показано застосування бонітетів у вирішенні питань раціонального землекористування, охорони, грошової оцінки, оподаткування, контролю ефективності і якості землекористування, прогнозування змін земель. Викладено перспективи бонітування земель, у тому числі для оцінювання екологічних функцій. Описано організацію бонітувальних робіт.

Для студентів, спеціалістів, магістрів і викладачів з агрономічної, біологічної, екологічної та географічної спеціалізації.