Добрива: довідник

Наведено систематизовані відомості про удобрювальні, технологічні та агроекологічні властивості різних видів і товарних форм мінеральних, органо-мінеральних, бактеріальних добрив та меліорантів, що потенційно можуть застосовуватися в Україні.

Призначений для студентів, аспірантів, фахівців і керівників агропромислового комплексу, спеціалістів «Держродючості», фермерів, науковців сільськогосподарського профілю.