Фосфор у ґрунтах і землеробстві України

Рік видання: 

Ціна з ПДВ: 

142.26 грн

Узагальнені матеріали багаторічних досліджень та чисельних публікацій з проблеми фосфору у землеробстві. Наведені дані про вміст валового, органічного, мінеральних форм фосфору в різних генетичних типах ґрунтів.  З’ясовані головні закономірності вплив мінеральних і органічних добрив на фосфатний фонд ґрунтів, динаміку вмісту фосфору у ґрунтах. Встановлені закономірності накопичення «залишкових» форм фосфатів у ґрунтах та їх післядії. Визначені оптимальні рівні вмісту рухомих форм фосфатів для головних культур польової сівозміни. Обґрунтовано вплив фосфорних добрив на врожай окремих культур і продуктивність сівозміни. Наведені головні чинники екологічної безпеки.