Геосистемні основи регулювання ерозійно-акумулятивних процесів: геоморфосистемний аспект

Рік видання: 

Ціна з ПДВ: 

94.54 грн

Монографія містить геосистемну концепцію, методологію та методичні засади регулювання ерозійно-акумулятивних процесів. Її складові частини об’єднано єдиною науковою ідеєю гармонійного сполучення проектів землеустрою та систем землеробства зі структурою ерозійних геосистем з метою найбільш ефективного запобігання прискореної ерозії та замулення річок. Узагальнено досвід дослідження ерозійно-акумулятивних процесів, розглянуто механізми саморегулювання ерозійних геосистем, обґрунтовано геосистемні математичні моделі оцінки ерозійної небезпеки земель, розвитку ерозійно-акумулятивних процесів та структури ерозійних геосистем, розроблено кількісну методику регулювання ерозійних процесів на рекультивованих землях, геосистемні основи формування екологічно стійких агроландшафтів та методичні засади регулювання ерозійних процесіву постійних водотоках. Значну увагу приділено вдосконаленню інформаційного забезпечення моделей ерозії. Наведено основи новітньої комп’ютерної технології оцінки ерозійної небезпеки земель та ґрунтозахисної оптимізації агроландшафтів.

Призначено для наукових працівників та інженерів галузей охорони ґрунтів, природокористування, землевпорядного проектування, геоекології, географії, а також для викладачів, аспірантів та студентів відповідних спеціальностей.