Інформаційне забезпечення використання ґрунтів: здобутки і висновки з іноземного досвіду (монографія)

Рік видання: 

Ціна з ПДВ: 

86.25 грн

На підставі аналізу інформаційного забезпечення використання ґрунтів у провідних країнах світу, у тому числі Служби Охорони Ґрунтів США, Інституту Агрономічних Досліджень Франції, а також установ Німеччини, Швеції, Угорщини і інших країн обґрунтовано пропозиції щодо коригування організації і впровадження результатів наукових досліджень в сільськогосподарське виробництво України.

Докладно розглянуто невирішені проблеми інформаційного забезпечення використання ґрунтів в Україні, зокрема: відсутність узагальненої бази даних про ґрунтовий покрив України, розпорошеність даних між відомствами і інститутами, відсутність даних для впровадження новітніх систем землеробства, відсутність моніторингу за сучасним зразком, відсутність інформації про наслідки сучасної системи землекористування, відсутність реальних кроків щодо уведення заходів особливої охорони цінних ґрунтів.

Обґрунтовано пропозиції щодо вирішення деяких прикладних задач інформаційного забезпечення використання ґрунтів, включаючи зменшення сільськогосподарського освоєння ґрунтів в Лісостепу і Степу, додаткове обґрунтування земельної реформи, визначення площ деградованих та малопродуктивних земель, усунення прогалин в інформації щодо інвестиційної привабливості ґрунтів, інформаційного забезпечення для удосконалення механізації, хімізації і меліорації у землеробстві, коригування дослідницької мережі, інформацію про ґрунт як чинник формування екологічного середовища.

Обґрунтовано заходи щодо підвищення актуальності наукових досліджень з охорони ґрунтів, у тому числі про технічне оновлення досліджень, покращення взаємодії науки і освіти, активізацію спільноти і засобів масової інформації, між-, відомчі і надвідомчі заходи.

Обґрунтовано кроки, що повинна здійснити Україна для входження в європейські і світові структури з моніторингу, картографії і охорони ґрунтових ресурсів.

Викладено позицію щодо нової ґрунтоохоронної етики в інформації, зокрема як досягти компромісу між сталістю агросфери, сталістю ґрунтів і добробутом фермера, обов’язковим чи добровільним є виконання ґрунтоохоронних рекомендацій для фермера, про екологічний імператив, новітні погляди у світі на охорону ґрунтів і роль інформації, а також конкретизовано завдання держави у сприянні і реалізації землекористувачем ґрунтоохоронної інформації.