Концепція створення інформційної системи грунтоохоронного моніторингу методами дистанційного зондування

Підготовлено першу в Україні Концепцію створення інформаційної системи моніторингу грунтів на основі методів дистанційного зондування, яка встановлює основні стратегічні напрями розвитку інформаційного забезпечення систем спостережень за грунтовим покривом. Акцентовано увагу на необхідності здійснення моніторингу грунтів сучасними оперативними методами збирання, зберігання та обробки інформації із залученням методів дистанційного зондування. 

Розраховано на широке коло фахівців, які займаються вивченнм грунтового покриву, державних службовців, керівників управлінь агропромислового розвитку, науковців, землекористувачів, фахівців державних установ і сільськогосподарських підприємств, земелевласників, зацікавлених в отриманні оперативної та достовірної інформації про стан грунтів.