Наукові основи адаптивного напряму хімізації чорноземних ґрунтів Лівобережного Лісостепу України

Представлено наукові основи адаптивного напряму хімізації чорноземних ґрунтів Лівобережного Лісостепу України, які ґрунтуються на комплексному врахуванні природних та антропогенних чинників, закономірностях їх впливу на продуктивність агроценозів та якісний стан ґрунтів. Наведено напрями змін агрохімічних показників чорнозему типового, варіації врожайності та агропотенціалів продуктивності сільськогосподарських культур залежно від тривалості та інтенсивності удобрення. Визначено теоретичні основи адаптивно-спрямованого застосування добрив та наведено комплекс заходів адаптивного напряму регулювання продуктивності сільськогосподарських культур.

Призначено для працівників наукових та освітніх установ агрономічних спеціальностей, керівників та спеціалістів господарств різних форм власності.