Наукові основи та практичні рекомендації з використання важкорозчинних форм фосфорних добрив з місцевих родовищ

Рік видання: 

Ціна з ПДВ: 

8.24 грн

Узагальнено матеріли багаторічних досліджень ефективності використання фосфоритів з місцевих родовищ для підвищення ефективної родючості ґрунтів. Встановлено окупність добрив приростом врожаїв сільськогосподарських культур, визначено ареали та ґрунти з найбільш високою їх ефективністю, розроблено технології використання добрив у ланці сівозміни, виявлено їх протекторну дію на зменшення надходження радіонуклідів у продукцію рослинництва на забруднених територіях