Науково-методологічні засади визначення економічної ефективності застосування інновацій у сфері охорони й раціонального використання ґрунтових ресурсів

Рік видання: 

Ціна з ПДВ: 

108.36 грн

У монографії обґрунтовано теоретичний, методологічний і прикладний концепти системного оцінювання ефективності застосування інновацій для сталого управління ґрунтовими ресурсами. Уточнено понятійно-категорійний апарат і класифікацію ефективності; узагальнено методологічні підходи й сформовано систему принципів, методів, критеріїв і показників для визначення економічної ефективності земельний інновацій. Проаналізовано стан, тенденції й ефективність меліорації ґрунтів в Україні. Запропоновано й апробовано науково-методичні засади визначення економічної ефективності меліорації ґрунтів і меліоративних інвестиційно-інноваційних проєктів. Здійснено техніко-економічно обґрунтування меліоративних інвестиційно-інноваційних проєктів. Викладено результати економетричного моделювання наслідків забруднення ґрунтів важкими металами.

Розраховано на науковців, викладачів, керівників і спеціалістів органів державного управління, фахівців агроформувань, здобувачів вищої освіти й усіх, хто цікавиться питаннями ефективності інновацій у сфері охорони й раціонального використання ґрунтів.