Науково-методичні засади формування ґрунтозахисних та водоохоронних агроландшафтів (Науково-методичний посібник)

Рік видання: 

Ціна з ПДВ: 

13.26 грн

Науково-методичний посібник містить концепцію, методологію та методичні засади формування ґрунтозахисних та водоохоронних агроландшафтів. Його складові частини об’єднано єдиною науковою ідеєю гармонійного сполучення проектів землеустрою та систем землеробства зі структурою ерозійних геосистем , з метою найбільш ефективного застереження прискореної ерозії та замулення річок. Розглянуто: механізми саморегулювання таких систем; інформаційно-технологічну основу проектування екологічно стійких агроландшафтів; алгоритми: геосистемної оцінки ерозійної небезпеки земель; оцінки впливу сільськогосподарських угідь на замулення малих річок; формування екологічно стійких агроландшафтів. Запропоновано методичні засади ґрунтозахисної оцінки проектів землеустрою, оптимізації структури сільськогосподарських угідь, проектування ерозійно безпечних меж угідь та угловин відведення стоку.

Призначено для наукових працівників та інженерів галузей охорони ґрунтів, природних ресурсів, землевпорядного проектування, геоекології, географії, а також для викладачів, аспірантів та студентів відповідних спеціальностей.