Оцінка функціонування агроландшафту за показниками вологозабезпеченості та параметри його оптимізації

Рік видання: 

Ціна з ПДВ: 

31.87 грн

В рекомендаціях представлено методику кількісного оцінювання гідрологічних параметрів ґрунтоводоохоронного агроландшафту (АЛ) з адаптацією протиерозійного облаштування на водозборі. Визначено роль гідрологічних параметрів ґрунту і факторів природного та антропогенного середовища (щільність будови ґрунту, опади, коефіцієнт захисної дії лісосмуг, агрофон) у функціонуванні агроландшафту. Розраховано емпіричні моделі коефіцієнта зволоженості ґрунту в квітні; коефіцієнта дефіциту зволоження в травні –червні, липні-серпні, вересні-жовтні місяцях. На основі ескізної моделі оптимізації ґрунтоводоохоронного АЛ з урахуванням дефіциту вологи (від 0,7 НВ, %) виділено природно-антропогенні групи та запропоновано диференційовані заходи (моделі) вологозбереження, які відповідають конкретній екологічній ситуації. Рекомендації розраховано на фахівців землевпоряджувальних організацій, агрономічної служби агроформувань, фермерів, студентів і викладачів аграрних вузів і коледжів.