Оптимальні фізичні властивості посівного шару ґрунту як агровимоги до передпосівного обробітку

Оптимальні параметри структурного складу і щільності будови ґрунту розглядаються як новітні агровимоги до технології і знарядь передпосівного обробітку, що раніше не приймали до уваги. Доведено доцільність диференціювати ґрунтово-фізичні параметри за окремими прошарками посівного шару – у поверхневому, наднасіннєвому, насіннєвому і піднасіннєвому прошарках, що прискорює розвиток надземної маси рослин і коренів, а також сприяє більш ефективному використанню атмосферної вологи, елементів живлення та адаптації рослин до переущільнення. Встановлено реальні параметри ґрунтово – фізичних властивостей посівного шару ріллі головним чином у зоні оптимальних і реальних параметрів, виявлено недоліки посівного шару ріллі і необхідні технологічні і технічні заходи його коригування. Обговорено питання про оптимізацію ґрунтово-фізичних параметрів посівного шару у разі застосування нульової і точно технології.