Оптимізація параметрів поживного режиму чорноземи типового для одержання продукції високої якості (посібник)

Рік видання: 

Ціна з ПДВ: 

29.34 грн

У даному посібнику на підставі узагальнення значного обсягу експериментальної інформації визначено показники родючості ґрунту та їх параметри, що формують урожай та якість рослин, й розкрито принципи оптимізації поживного режиму чорнозему типового з використанням даних ґрунтово-рослинної діагностики та розробки системи удобрення, яка забезпечить підвищення врожайності основних сільськогосподарських культур і одержання високоякісної рослинницької продукції в умовах Лівобережної високої провінції Лісостепу України.

Розраховано на науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю, фахівців обласних і районних Департаментів розвитку АПК, спеціалістів і керівників агропідприємств усіх форм господарювання.