Підсумки діяльності Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків у 2010-2014 рр. та актуальні завдання на перспективу

Наведено підсумки діяльності та здобутки Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків за міжз’їздівський період (2010-2014 рр.), охарактеризовано сучасний стан ґрунтового покриву України, акцентовано увагу на широке поширення в ґрунтах деградаційних процесів, розкрито причини, що їх обумовлюють. Визначено завдання Товариства на перспективу щодо підняття рейтингу проблеми охорони ґрунтів у суспільстві, розробки та прийняття більш дієвих законів про охорону ґрунтів та їх родючості, оновлення земельно-кадастрової інформації, поширення освітянської діяльності у засобах масової інформації, активізації міжнародного співробітництва з метою розробки ефективної стратегії охорони ґрунтів від деградації.