Реєстр перспективних наукових розробок установ північно-східного регіону в галузі АПК

Рік видання: 

Ціна з ПДВ: 

51.30 грн

У реєстрі наведено перспективні розробки наукових установ та вищих навчальних закладів аграрного профілю Північно-східного регіону України з новітніх технологій у ґрунтознавстві, агрохімії, рослинництві, овочівництві, тваринництві, ветеринарній медицині. Їх впровадження у виробництво дозволить перейти на принципи керованого землеробства, впровадження ґрунтозахисного обробітку ґрунту, застосування новітніх систем удобрення сільськогосподарських культур та їх адаптації до змін природно-кліматичних умов, розвитку тваринництва, птахівництва та переробки сільськогосподарської продукції із вимогами екологічної безпеки, сталого розвитку сільських територій та інвестиційної привабливості та сприятиме успішній реалізації регіональної науково-технічної політики в агропромисловому комплексі регіону.