Сторінки історії агрохімічних досліджень в Україні

Рік видання: 

Ціна з ПДВ: 

99.00 грн

Збірка вміщує нариси про видатних вчених-агрохіміків, які працювали в галузі агрохімічних досліджень в Україні в період з останньої чверті XIX до початку XXI століття.

Наведені найважливіші етапи життя, наукової та педагогічної діяльності академіків, докторів наук і професорів, які внесли значний вклад у розвиток агрохімічної науки, окреслені найважливіші результати наукових досліджень, а також перелік основних публікацій і створені ними наукові школи.

Окремими розділами показана роль провідних учбових і наукових закладів у підготовці наукових кадрів агрохіміків, а також історія становлення Української академії аграрних наук і агрохімслужби.

Збірка може бути корисною для науковців, які проводять агрохімічні дослідження, аспірантів, викладачів і студентів вузів аграрного профілю I-IV рівнів акредитації.