Сучасна концепція хімічної меліорації кислих і солонцевих ґрунтів

Рік видання: 

Ціна з ПДВ: 

14.65 грн

Концепцію розроблено за результатами узагальнень численних літературних джерел і багаторічних досліджень ННЦ ІҐА та інших координуючих наукових установ. У Концепції сформульовано основні принципи та підходи до проблеми сучасної меліорації кислих і солонцевих ґрунтів, висвітлено географію, ґенезу та агроекологічні особливості ґрунтів фонду хімічної меліорації, місце, роль та перспективи меліорації ґрунтів як невід’ємної складової всієї системи меліоративного землеробства. Наведено можливий вибір альтернативних напрямів використання кислих та солонцевих ґрунтів з урахуванням зміни соціального устрою та переходу на ринкові засади агрогосподарювання. Наведено алгоритм організації робіт з меліорації ґрунтів, формування та удосконалення нормативно-методичної бази та інформаційного забезпечення. Завершується Концепція переліком актуальних і перспективних напрямів науково-дослідних робіт з проблем меліорації малопродуктивних земель.