Технології застосування системи мінімізації обробітку ґрунту в умовах ерозійно-стійких агроландшафтів Донецького регіону

Рік видання: 

Ціна з ПДВ: 

33.48 грн

Узагальнено матеріал по застосуванню обробітку ґрунту в Донецькому регіоні. Розкрито енергетично-економічний ефект його застосування. Висвітлено питання налаштування постійної технологічної колії під сільськогосподарські культури на еродованих ґрунтах. Дана рекомендація розрахована на керівників і фахівців, як комерційних так і державних агроформувань.