Теоретичні основи організації системи охорони ґрунтів від ерозії в Україні (монографія)

Рік видання: 

Ціна з ПДВ: 

92.02 грн

Монографію присвячено теоретико-методологічному обґрунтуванню організації дієвої системи охорони ґрунтів від ерозії в Україні. Основна ідея полягає у створенні умов, спрямованих на забезпечення таких зв’язків в земельних відносинах, які б без зовнішнього втручання функціонували як система, спрямована на застереження прискореної ерозії та збереження родючості ґрунтів. Узагальнено світовий досвід регулювання антропогенного навантаження на навколишнє середовище під кутом зору системних принципів. Головну увагу приділено методології організації системи охорони ґрунтів від ерозії в Україні. Обґрунтовано основні принципи, першочергові заходи організації системи охорони ґрунтів від ерозії в Україні. Обґрунтовано основні принципи, першочергові заходи організації системи охорони ґрунтів від ерозії в Україні, новітні принципи та алгоритми геоінформаційного забезпечення її функціонування. Значну увагу приділено конкретним методам і способам постановки та вирішення завдань ґрунтозахисної оптимізації.

Призначено для держслужбовців Мінагрополітики, землевпорядників, агрономів, геоекологів, викладачів і студентів відповідних спеціальностей.