Торфово-земельний ресурс України (концепція комплексного використання)

Рік видання: 

Ціна з ПДВ: 

13.24 грн

В концепції викладено підходи та перспективи комплексного використання (природоохоронного, сільськогосподарського, промислово-видобувного тощо) торфово-земельного ресурсу України. Дано загальну характеристику природним властивостям торфових ґрунтів і торфовищ, висвітлено їх географію, особливості морфо-генетичної будови, фізичних та хімічних властивостей. Основну увагу приділено екологічним функціям, збереженню та відновленню торфово-болотних утворень. Показано високу екологічну вразливість осушених торфових ґрунтів. Виходячи з природної специфіки торфових ґрунтів і торфовищ, обґрунтовано необхідність їх комплексного використання. Показано актуальність ренатуралізації деградованих торфових ґрунтів і вироблених торфовищ. Висвітлено перспективність використання торфово-земельного ресурсу для вирощування швидкорослих енергетичних гідрофільних рослин.