Удосконалена діагностика рівня азотного забезпечення ґрунту методами польового та лабораторного тестування

Рік видання: 

Ціна з ПДВ: 

36.30 грн

Науково-методичні рекомендації містять коротку характеристику біогеохімічного циклу азоту та перелік найбільш поширених існуючих методів визначення азотного стану ґрунту. Для удосконалення діагностики рівня азотного забезпечення ґрунту запропоновано спосіб визначення обсягів симбіотичної азотфіксації шляхом поєднання польового досліду та лабораторного аналізування; наведено удосконалені методичні аспекти визначення вмісту мінерального азоту та нітрифікаційної здатності ґрунту. Для розширення переліку показників азотного стану апробовано та запропоновано визначати мінералізацію азоту та нітрифікацю в ґрунтах за ISO 14238. Наведено результати випробувань портативного нітратоміру за польового In-situ тестування.

Рекомендовано для співробітників наукових та освітніх установ агрономічних спеціальностей, спеціалістів агрохімічних лабораторій різних форм власності.