Якість орних ґрунтів України

Рік видання: 

Ціна з ПДВ: 

61.50 грн

Монографію присвячено вирішенню важливої наукової проблеми сучасного агроґрунтознавства, яка полягає у розробці удосконалених методичних підходів до оцінювання якості орних ґрунтів, визначення їх цінності та агроінвестиційної привабливості, науковому обґрунтуванні та практичному впровадженні диференційованих агротехнологій з урахуванням неоднорідності властивостей орних ґрунтів. У книзі надано інформацію щодо сучасного стану якості орних ґрунтів України, проаналізовано закордонний та вітчизняний досвід оцінювання якості ґрунтів. Детально описано удосконалені методичні підходи до оцінювання якості орних ґрунтів, засновані на комплексному врахування показників системи «ґрунт-клімат-поле». Висвітлені питання оцінювання якості окультурених та деградованих орних ґрунтів. Обговорено питання удосконалення нормативно-правової бази, прогнозування змін якісного стану ґрунтів та розробки заходів з контролю якості та ефективного використання орних ґрунтів.

У монографії обґрунтовано та розроблено теоретичні та практичні основи створення просторово-диференційованих систем землеробства на основі дослідження зональних та регіональних особливостей неоднорідності властивостей орних ґрунтів України. Розроблено пропозиції щодо удосконалення методики агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення.

Книгу призначено науковцям, землекористувачам , державним службовцям, фахівцям державних установ, які займаються питаннями охорони ґрунтів та раціонального землекористування.