Зрошувані ґрунти Донецької області: еколого-агромеліоративний стан, комплексні заходи з охорони та раціонального використання

Рік видання: 

Ціна з ПДВ: 

112.87 грн

Викладено результати багаторічних досліджень чорноземів звичайних Північного Степу України (Донецької області) з вивчення спрямованості ґрунтотворних процесів та трансформації властивостей ґрунтів за зрошення водами різної якості та вилучення зі зрошення (в постіригаційний період). Надано оцінку еколого- агромеліоративного стану зрошуваних земель за системою показників та напрямки їх агрогенної еволюції за різного використання та меліоративного навантаження. Викладено механізми та параметри стійкості чорнозему звичайного до впливу зрошення і розвитку деградаційних процесів, питання екологічного нормування антропогенних навантажень на ґрунти для забезпечення збалансованого (сталого) розвитку агропромислового виробництва та мінімізації ризику прояву деградації. Наведено агроекологічну класифікацію зрошуваних земель області. Запропоновано комплекс інноваційних диференційованих заходів з охорони та підвищення родючості ґрунтів з використанням системних агроландшафтних підходів та принципів інтегрованого управління водними і земельними ресурсами.