Визначення агровиробничих груп грунтів, балів бонітету та приналежності до категорії особливо цінних земель грунтів земельної ділянки на підставі архівних картографічних матеріалів