Визначення доступної (лабільної) органічної речовини ґрунту за методом М. А. Єгорова