З родючості ґрунтового покриву

доктор наук "Розраховують індивідуально"