З родючості ґрунтового покриву

кандидат наук "Розраховують індивідуально"