Загальна інформація

 Завідуюча аспірантурою – доктор с.-г.наук

Воротинцева Людмила Іванівна

Конт.телефони:+038 (057) 704-16-69, 050-278-33-62

Е-mail: Vorotyntseva_Ludmila@ukr.net

В ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» функціонують аспірантура і докторантура з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук.

ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н Соколовського» запрошує на навчання в аспірантурі за спеціальностями 091 Біологія та 201Агрономія і докторантурі за спеціальністю 201 Агрономія. 

Додаткова інформація за посиланням 

ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” оголошує конкурсний набір до аспірантури та докторантури на 2020 рік.

Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (057) 704-16-69; 050-278-33-62

e-mail: Vorotyntseva_Ludmila@ukr.net

Проектні показники обсягів прийому аспірантів і докторантів за державним замовленням на 2020 рік в ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н Соколовського»

 

Правила прийому до аспірантури на 2020 рік

Правила прийому до докторантури на 2020 рік

Вартість навчання в аспірантурі та докторантурі на умовах контракту  на 2020-2021 навчальний рік

Інститут має висококваліфікований кадровий склад для підготовки докторів філософії та докторів наук: 2 академіки, 2 член-кореспондента, 13 докторів наук, 6 професорів, 50 кандидатів наук.

Для якісної підготовки аспірантів та виконання ними дисертаційних досліджень Інститут має потужну матеріально-технічну базу. Функціонують дві атестовані вимірювальні (аналітичні) лабораторії: лабораторія інструментальних методів досліджень ґрунтів та лабораторія органічних добрив та гумусу. У мережі дослідних установ Інституту є спеціальні полігони для проведення польових дослідів. Наукові підрозділи забезпечені ліцензійними програмами для виконання картографічних та графічних робіт, статистичної обробки результатів досліджень. Аспіранти у період навчання проходять стажування в науково-дослідних установах України, країн СНД та дальнього зарубіжжя.

Наукова бібліотека Інституту, фонд якої налічує понад 80 тис. примірників, у т.ч. 26 тис. періодичних видань, є унікальним зібранням літератури із спеціальностей, за якими навчаються аспіранти. Є доступ до електронних бібліотек. З використанням ліцензованої програми «ІРБІС» створено електронний каталог та власні бази даних книг, наукових праць співробітників Інституту, авторефератів і дисертацій, наукових звітів та ін., чим забезпечено вільний доступ аспірантів до бібліотечного фонду Інституту.

Інформація для аспірантів та докторантів 

До уваги  здобувачів вищої освіти!

Викладання мовних курсів на основі програми «Ділова англійська мова» у 2020 році призупинено у зв’язку з карантинними заходами.

Нормативно-правова база з підготовки наукових кадрів